Avskrivningsbeslut - Planlagd tillsyn om konfigurationshantering – Com Hem AB - 16-9639