Avskrivningsbeslut - Planlagd tillsyn om konfigurationshantering – Hi3G - 16-8978