Avskrivningsbeslut - Planlagd tillsyn om konfigurationshantering – Telenor - 16-9638