Avskrivningsbeslut - Tillsyn angående priser för mobil samtalsterminering - 16-10617