Avskrivningsbeslut - Tillsyn av åtgärder för skydd av behandlade uppgifter i butiks- och återförsäljarledet

2017-10-10