Avskrivningsbeslut - Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

2017-02-02