Underrättelse om misstanke om att Fast Communication Sweden AB inte informerat abonnenter om villkorsändring