Underrättelse till Telia Company om leveranstid för operatörsbyte - 16-7334