2007

KR. Itesco ./. TeliaSonera. Prövningstillstånd och dom i tvistlösningsärende om villkor för utlämnande av abonnentuppgifter till Itesco. Mål nr 3757-07.

2007-12-28

KR. Infodata ./. TeliaSonera. Prövningstillstånd och dom i tvistlösningsärende om villkor för utlämnande av abonnentuppgifter till Infodata. Mål nr 3755-07.

2007-12-28

LR. Generic Mobile Systems ./. PTS. Generics överklagande bifalles och ärendena återförvisas till PTS. Mål nr 19378-07 och 19488-07.

2007-12-21

LR. TeliaSonera ./. PTS. Föreläggande till Telia Sonera om tillhandahållande av bitströmsprodukter. Mål nr 26386-07.

2007-12-21

KR. PTS ./. TeliaSonera. Återvisat mål till länsrätten angående installationspriser för LLUB - 07-13383. Mål nr 1968-07.

2007-12-21

LR. TeliaSonera ./. PTS. Undanröjande av PTS förelägganden mot TeliaSonera om upprätthållande av samtrafik med Verizon. Mål nr 11556-07 och 15964-07.

2007-12-17

KR. B2 Bredband ./. TeliaSonera Networks Sales. Tillhandahållande av tjänster på LLUB-marknaden. Mål nr 5041-07.

2007-12-13

KR. Telenor ./. TeliaSonera Networks Sales och TeliaSonera Mobile Networks. Ersättning för terminering i Telenors mobila nät. Mål nr 3019-07

2007-12-12

KR. Telenor ./. TeliaSonera Networks Sales och TeliaSonera Mobile Networks. Fastställande av Telenors priser för mobil terminering. Mål nr 3026-07.

2007-12-12

KR. Tele2 ./. TeliaSonera Networks Sales och TeliaSonera Mobile Netwoeks. Tele2:s och Telia Soneras överklagande angående ersättning för terminering och originering i Tele2:s mobila nät avslaget. Mål nr 5190-07.

2007-12-12

sida 1 av 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »