2015

FR: PostNord Group AB ./. PTS Beslut om föreläggande om prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten, Mål nr. 27651-15

2015-12-29

FR: Vikinglarm AB ./. PTS: Dom överklagat beslut om ersättning för kostnader för provning av radioutrustning, mål 16453-15

2015-12-22

FR: TeliaSonera AB ./. PTS. Inhibitionsbeslut ang. överklagat vitesföreläggande. Mål nr. 25919-15

2015-12-10

FR: Wytrak AB ./. PTS; Dom överklagat beslut ersättning för kostnader för provning av radioutrustning

2015-12-07

FR: Rans sameby ./. PTS; Beslut överklagat beslut tillsynsärende, mål 24509-15

2015-11-23

KR: Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB ./. PTS. Beslut överklagat avgörande Förvaltningsrättens dom 22 oktober 2015 i mål 5524-15 och 5835-14, mål 8485-15 och 8486-15

2015-11-19

FR: TeliaSonera ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i fasta nät för perioden den 24 april 2008 – den 31 december 2008 och den 1 januari 2009 – den 31 december 2009, mål nr 30651-13 och 30841-13

2015-10-23

FR: Hi3G ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i mobila nät för perioden den 1 juli 2009 – den 30 juni 2010, mål 5524-14 och 5835-14

2015-10-23

KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS, Dom omprövning av debiteringsbeslut angående årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation, mål nr. 5179-14

2015-06-09

KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS. Beslut om föreläggande om lagringsskyldighet av trafikdata, Mål nr. 7380-14

2015-05-15

sida 1 av 2
1 2 »