FR: Asgari of Sweden AB ./. PTS, mål nr 24317-16, skyldighet att betala kostnader för provning av radioutrustning

2017-05-09

PTS ålade Asgari of Sweden AB att betala myndighetens kostnader för provning av viss radioutrustning, vilken visade sig inte uppfylla väsentliga krav. Asgari överklagade PTS beslut. FR har avslagit överklagandet.