FR: Teracom AB ./. PTS (mål 1945-17)

2017-10-12

Kammarrätten fastställde den 14 september 2017 PTS föreläggande från 23 april 2015 mot Teracom som gäller nivån på avkastning på kapitalinvesteringar.

Enligt föreläggandet skulle Teracom sänka WACC:en (kalkylräntan) från 9,8% till 8,0%. Teracom överklagade föreläggandet till förvaltningsrätten och yrkade att istället få höja nivån till 11,2%. Förvaltningsrätten avslog den 22 februari 2017 överklagandet, varefter Teracom överklagade domen till kammarrätten, som avslog överklagandet. PTS föreläggande står därmed fast.

Målet handlar ytterst om vilka priser som Teracom får ta av Sveriges Radio, SVT och TV4 för att distribuera marksänd-TV och radio.