Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR. Telenor AB ./. PTS/TeliaSonera Network Sales AB Ang. prissättning för LLUB

2010-11-12

Mobila Posten One Kommanditbolag ./. PTS Ang. tillsyn enligt Postlagen (2010:1045); fråga om talerätt

2010-11-05

FR. Telia Sonera AB ./. Itesco AB/PTS Ang. tvistlösning enligt lagen (2003:289) om elektronisk kommunikation - LEK

2010-11-05

KamR. Nordisk Mobiltelefoni International AB ./. Post- och telestyrelsen; fråga om rätt att överklaga beslut om tillstånd att använda radiosändare m.m. enligt LEK. mål nr. 815-10

2010-07-07

KamR. Tele2 Sverige AB/TeliaSonera Network sales AB ./. PTS. Ang. Tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om villkor för trafik och LLUB. Mål nr. 7358-09

2010-06-30

KamR. TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB ./. B2 Bredband AB/B2 Bredband Holding AB/Telenor AB/PTS. Ang. Tvistlösning om elektronisk kommunikation; fråga om villkor för LLUB. Mål nr. 7357-09

2010-06-30

KamR. TeliaSonera AB ./. PTS. Angående prissättning av installation av kopparaccess. Mål nr. 5270-09

2010-06-30

FR: TeliaSonera AB ./. PTS; Föreläggande rörande prissättning av LLUB- och samlokaliseringstjänster 2008, mål nr. 10352-10

2010-06-24

FR: TeliaSonera AB m.fl. ./. PTS och Tele2 Sverige AB; Tvistlösningsbeslut rörande prissättning av LLUB- och samlokaliseringstjänster 2008, mål nr. 10353-10

2010-06-24

KamR. TeliaSonera AB ./. PTS ang. tvistlösning i fråga om utlämnande av abonnentuppgifter. Mål nr. 8026-09

2010-05-17

sida 11 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »