Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KamR. TeliaSonera AB ./. PTS ang. Tvistlösning i fråga om utlämnande av abonnentuppgifter. Mål nr. 8025-09

2010-05-17

Förvaltningsrätten. Tele2 ./. PTS; ang. föreläggande om kostnadsorienterad prissättning för terminering av samtal i det mobila nätet. Mål nr 14131-10

2010-03-09

Förvaltningsrätten. TeliaSonera AB ./. PTS ang. skyldigheter på den nationella marknaden Fast tillträde (skyldighet att tillämpa avtalsviten). Mål nr 18327-10

2010-03-08

LR. Tele2 ./. TeliaSonera ./. PTS; ang. termineringsersättning i TeliaSoneras och Tele2:s fasta nät. Mål nr 10962-09

2010-02-12

LR. Tele2 ./. TeliaSonera ./. PTS; ang. termineringsersättning i TeliaSoneras och Tele2:s fasta nät. Mål nr 22189-08

2010-02-12

LR. Nordisk Mobiltelefon International AB ./. PTS m.fl. ang. PTS beslut att ge tillstånd att använda radiosändare och tilldela frekvenser i 900 MHz-bandet. Mål nr. 7496-09

2010-02-05

Länsrättens dom ang. ansökan om radiotillstånd för amatörradiotrafik. Mål nr. 22387-09

2010-01-29

Länsrättens dom ang. utfärdande av amatörradiocertifikat. Mål nr. 8363-09

2010-01-29

Länsrättens mål nr. 16244 -08 och 6157-09, TeliaSonera ./. PTS; angående föreläggande om kostnadsnivåer för fast samtrafik 2008 och 2009

2009-12-22

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Ang. föreläggande vid vite om debitering vid installation av ledning (LLUB) till hushåll. Mål nr. 7017-09

2009-11-05

sida 12 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »