Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

LR. TeliaSonera Network Sales AB ./. B2 Bredband AB och B2 Bredband Holding AB ./. PTS. Angående tvistlösning 2006 års priser för installation av hel och delad ledning (LLUB). Mål nr 19919-08.

2009-07-06

LR. TeliaSonera Network Sales AB ./. PTS ./. Tele2 Sverige AB. Angående tvistlösning 2006 års priser för installation av hel och delad ledning (LLUB). Mål nr 19890-08.

2009-07-06

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Angående prissättning av installation av kopparaccess. Mål nr 10226-07.

2009-07-06

KR. Tele2 Sverige AB ./. PTS. Angående utlämnande av allmän handling. Mål nr 2724-09.

2009-07-06

KR. Hi3G Access AB ./. PTS. Ang. ersättning för terminering av samtal i mobilt nät. Mål nr 5481-08 och 5482-08.

2009-06-18

KR. Björn Preinitz Trading AB ./. PTS. Ersättning för kostnader för provning av radioutrustning; fråga om prövningstillstånd. Mål nr 1340-09.

2009-04-15

LR. Ventelo Sverige AB ./. TeliaSonera Network Sales AB ./. PTS. Överklagat tvistlösningsbeslut beträffande rätt att ta ut kreditriskpremie och dess storlek. Mål nr 5664-09.

2009-03-27

KR. B2 Bredband mfl ./. TeliaSonera Network Sales AB mfl. Ang engångsavgift vid produktbyte från delad till hel ledning. Mål nr 8056-08.

2009-03-24

KR. TeliaSonera AB ./. PTS. Ang föreläggande avseende 2006 års kostnadsnivåer för installation av hel och delad ledning (LLUB). Mål nr 3227-08.

2009-03-04

LR. Björn Preinitz Trading AB ./. PTS. Ang. ersättning för kostnader för provning av radioutrustning. Mål nr 26-09.

2009-02-10

sida 14 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »