Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR. Hi3G Access AB ./. PTS. Ang ersättning för terminering av samtal i mobilt nät. Mål nr 5481--82-08.

2008-10-23

KR. Telenor ./. PTS, Telia Sonera. Tvistlösningsärende; nu fråga om prövningstillstånd. Mål nr 7321-08.

2008-10-22

LR. TeliaSonera ./. Tele2. Tvistlösningsärende gällande produkten Skanova Accesskapacitet. Mål nr. 10539-08.

2008-10-15

LR. TeliaSonera ./. PTS. Ang informationsutlämnande vid operatörs begäran om nät- och adressinformation för etablering av bredbandsutrustning vid kopplingsskåp. Mål nr. 14954-08.

2008-10-01

LR. TeliaSonera Network Sales AB/TeliaSonera AB ./. B2 Bredband AB/Telenor AB och PTS. Tvistlösningsärende. Mål nr 20218-07.

2008-09-30

LR. TeliaSonera ./. PTS. Ang föreläggande om att tillgodose rimlig begäran om bitströmstillträde mm. Mål nr. 13961-08.

2008-09-29

LR. Telenor AB/B2 Bredband AB ./. TeliaSonera Network Sales AB/TeliaSonera Skanova Access AB/TeliaSonera AB. Tvistlösningsärende. Mål nr 2780-08.

2008-09-29

LR. TeliaSonera AB ./. PTS. Fråga om förlängd tidsfrist för föreläggande om tillhandahållande av IT-process för beställning och leverans av hel ledning vid slutkundsflytt, (LLUB). Mål nr 16288-08.

2008-09-25

KR. Hi3G ./. PTS. Ang begäran om omprövning av skyldighetsbeslut. Mål nr. 5561-08.

2008-09-25

LR. Telenor AB/B2 Bredband AB ./. PTS, TeliaSonera Network Sales AB/TeliaSonera AB. Tvistlösningsärende. Mål nr 7620-08

2008-09-22

sida 16 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »