Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

LR. Hi3G ./. PTS. Skyldlighetsbeslut. Mål nr 15598-07.

2008-06-26

LR. Hi3G ./. PTS. Förelägganden gällande rättvis och skälig ersättning. Mål nr 21276-06 och 19311-07.

2008-06-26

LR. Teracom ./. PTS. Överklagat beslut att avslå omprövning av två PTS beslut av den 12 mars 2008, ärendenr 08-2690 och 08-1331. Mål nr 6385-08--6382-08.

2008-06-23

LR. Generics Mobile Systems ./. Nordisk Mobiltelefon och PTS. Länsrätten avslår Generics överklagande av PTS beslut att tilldela Nordisk Mobiltelefon Sverige AB (NMT) ytterligare frekvensutrymme i 450-bandet. Mål nr 1784-08.

2008-06-18

Svea Hovrätt. Jakobsstadsnejdens Telefon ./. PTS. Skadestånd enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Mål nr T 1189-07.

2008-06-13

LR. TeliaSonera/TeliaSonera Networks Sales/TeliaSonera Mobile Networks ./. Tele2 och PTS. Ej inhibition av PTS tvistlösningsbeslut (dnr 07-11592) mellan Tele2 och TeliaSonera. Mål nr 10539-08.

2008-06-04

RR. Tele2 ./. TeliaSonera och PTS. Tillsynsärende. Mål nr 1504-07.

2008-06-03

RR. PTS och Infodata ./. TeliaSonera. Tvistlösningsbeslut mellan TeliaSonera och Infodata i maj 2005  rörande utlämnande av abonnentuppgifter. Mål nr 512-08.

2008-06-03

KR. Teracom ./. PTS. Intermitiskt beslut; nu fråga om prövningstillstånd. Mål nr 3325-08.

2008-06-03

RR. PTS och Itesco ./. Telia Sonera .Tvistlösningsbeslut mellan TeliaSonera och Itesco i maj 2005 rörande utlämnande av abonnentuppgifter. Mål nr 514-08.

2008-06-03

sida 18 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »