Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

LR. Barablu Mobile Scandinavia ./. PTS. Avslaget överklagande angående termineringsersättning i det mobila nätet. Mål nr 15619-07.

2007-12-06

KR. Rix Telecom ./. PTS. Ej beviljat prövningstillstånd av länsrättens dom angående termineringsersättning - 05-8668. Mål nr 5076-07.

2007-12-05

LR. Halmstads Kommun ./. PTS. Avslaget överklagande rörande tillstånd att använda radiosändare. Mål nr 8956-07.

2007-12-04

KR. TeliaSonera ./. PTS. Ej beviljad prövningsrätt i ärende om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik för 2006. Mål nr 2318-07.

2007-12-04

KR. Tele2 ./. PTS. Avslaget överklagande av prissättning av samtrafik för 2004 och 2006. Mål nr 1826-07 och 1827-07.

2007-12-04

KR. Telenor ./. PTS. Avslaget överklagande av prissättning av samtrafik för 2004 och 2006. Mål nr 1684-07 och 1686-07.

2007-12-04

KR. TeliaSonera ./. PTS. Avslaget överklagande fast samtrafik för 2005 och 2006. Mål nr 7493-06 och 7494-06.

2007-12-04

LR. TeliaSonera ./. PTS. Avslaget överklagande av PTS beslut om prissättning för samtrafik i det fasta nätet avseende år 2007. Mål nr 11557-07.

2007-11-29

LR. TeliaSonera ./. PTS. Undanröjande av PTS föreläggande av den 17 oktober 2007 avseende bitström. Mål nr 24180-07.

2007-11-26

KR. Telenor ./. PTS. Ej prövningstillstånd för Telenor vad gäller skyldigheter på grossistmarknaden för mobil terminering. Mål nr 8051-06.

2007-11-22

sida 25 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »