Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

LR. TeliaSonera ./. PTS. Fastställande av PTS beslut (05-1783) om vilken ersättning Telia Sonera får ta ut för portering av enstaka nummer i det fasta nätet. Mål nr 27823-06.

2007-09-03

LR. Hi3G ./. PTS. Upphävande av inhiberingsbeslut av föreläggande om termineringspriser i mobilnät (06-10584). Mål nr 21276-06.

2007-08-20

LR. TeliaSonera ./. PTS. Inhibition av PTS föreläggande till Telia Sonera om att tillhandahålla svart fiber (06-16366). Mål nr 17063-07.

2007-08-15

LR. Hi3G ./. PTS. Avslaget yrkande om interimistiskt förordnande rörande ändrade villkor för samtrafik. Mål nr 15598-07.

2007-07-23

LR. Barablu ./. TeliaSonera. Avslaget yrkande om interimistiskt förordnande i tvistlösningsärende ang termineringsersättning. Mål nr 15619-07.

2007-07-23

LR. TeliaSoneras ./. PTS. Avslaget yrkande om inhibition rörande samlokalisering. Mål nr 14125-07.

2007-07-03

LR. B2 Bredband, B2 Bredband Holding ./. Telia Sonera Network Sales. Tvistlösningsärende ang prissättning av LLUB och samlokalisering. Mål nr 13677-06.

2007-06-26

LR. Rix Telecom ./. Telia Sonera Network Sales. Tvistlösningsärende ang tillhandahållande av tjänster inom LLUB. Mål nr 14686-05.

2007-06-26

LR. B2 Bredband ./. Telia Sonera Network Sales. Tvistlösningsärende ang prissättning av installation av kopparaccess/LLUB. Mål nr 14705-06.

2007-06-26

LR. Telenor ./. Telia Sonera Network Sales. Ttvistlösningsärende ang prissättning av LLUB och samlokalisering. Mål nr 13666-06.

2007-06-26

sida 27 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »