Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

FR: Rans sameby ./. PTS; Beslut överklagat beslut tillsynsärende, mål 24509-15

2015-11-23

KR: Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB ./. PTS. Beslut överklagat avgörande Förvaltningsrättens dom 22 oktober 2015 i mål 5524-15 och 5835-14, mål 8485-15 och 8486-15

2015-11-19

FR: Hi3G ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i mobila nät för perioden den 1 juli 2009 – den 30 juni 2010, mål 5524-14 och 5835-14

2015-10-23

FR: TeliaSonera ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i fasta nät för perioden den 24 april 2008 – den 31 december 2008 och den 1 januari 2009 – den 31 december 2009, mål nr 30651-13 och 30841-13

2015-10-23

KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS, Dom omprövning av debiteringsbeslut angående årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation, mål nr. 5179-14

2015-06-09

KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS. Beslut om föreläggande om lagringsskyldighet av trafikdata, Mål nr. 7380-14

2015-05-15

FR: Hultsfred Airport AB ./. PTS, Dom tillstånd för radiosändare, Mål nr. 30427-14

2015-05-11

KR: Hi3G och TeliaSonera ./. PTS, Net4Mobility, Telenor och Tele2; Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare, Mål nr 6372-13

2015-05-08

FR: Tele2 Sverige AB ./. PTS. Dom Fastställande av skyldigheter för Tele2 på marknaden Mobil samtalsterminering; även fråga om förelägganden från 2013 och 2014 som är grundade på detta skyldighetsbeslut, mål nr 16668-13, 18580-13 och 15743-14

2015-03-20

FR: FB Radio HB ./. PTS: överklagat beslut - ersättning för kostnader för provning av radioutrustning, mål 14615-14

2015-03-10

sida 4 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »