Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR: TeliaSonera ./. Tele2 m.fl.; tvistlösning om prissättning i fasta nät, mål nr 7904-13

2015-02-24

KR: TeliaSonera ./. PTS; föreläggande att hålla kostnadsorienterad prissättning för samtrafiktjänster i fasta nät, mål nr 7508-13

2015-02-24

KR: Telia Sonera ./. PTS - Beslut Ang. Fråga om prövningstillstånd - Föreläggande om priser för kopparaccess och bitströmstillträde 2012

2014-11-20

FR: Telia Sonera ./. PTS, Föreläggande om kostnadsorienterad prissättning, Mål nr. 5610-12

2014-11-20

FR: Tele2 Sverige AB ./. PTS. Dom Lagringsskyldighet av trafikdata, Mål nr. 14891-14

2014-10-23

FR:Motala-Vadstena Räddningstjänst ./. PTS, Dom Tillstånd för radiosändare, Mål nr. 2598-14

2014-10-02

KR: Telia Sonera ./. PTS - Beslut Ang. Fastställande av skyldigheter enl. 8 kap. 5 och 6 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK, Mål nr. 1724-13

2014-09-11

KR: Telia Sonera ./. PTS - Deldom Ang. Fastställande av skyldigheter enl. 8 kap. 5 och 6 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK, Mål nr. 1724-13

2014-09-11

FR: TeliaSonera ./. PTS - Beslut om föreläggande om prisreglering gällande elektronisk kommunikation

2014-03-03

FR: Teracom AB ./. PTS - Beslut om skyldigheter gällande broadcasting

2014-01-31

sida 5 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »