Föreskrifter

Här finns PTS föreskrifter och allmänna råd.

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

 

PTSFS 2003:5 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

2003-07-09

PTSFS 2003:2 - PTS föreskrifter om avgifter

2003-07-09

PTSFS 2003:3 - PTS föreskrifter om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164)

2003-07-09

PTSFS 2002:14 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om avgifter enligt telelagen

2002-10-11

PTSFS 2002:13 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om avgifter enligt lagen om radio- och teleterminalutrustning

2002-09-18

PTSFS 2002:10 - PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2002-07-05

PTSFS 2002:9 - PTS allmänna råd om tillståndsgivning för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden genom ett förfarande med allmän inbjudan enligt PTSFS 2002:8

2002-06-24

PTSFS 2002:8 - PTS föreskrifter om regionala tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden

2002-06-24

PTSFS 2002:7 - PTS allmänna råd om tillståndsgivning för fast yttäckande radioaccess i 27 GHz-bandet genom ett förfarande med allmän inbjudan enligt PTSFS 2002:6

2002-06-24

PTSFS 2002:6 - PTS föreskrifter om om tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 27 GHz-bandet

2002-06-24

sida 11 av 16
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »