Föreskrifter

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.


19 september 2018


19 juni 2018


19 juni 2018


2 januari 2018


2 januari 2018


2 januari 2018


21 december 2017


Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


Denna författning trädde i kraft den 1 april 2017.

7 mars 2017


13 januari 2017


18 oktober 2016


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

1 juli 2016


Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016.

1 juli 2016


1 juli 2016


30 juni 2016


23 december 2015


23 december 2015


1 oktober 2015


PTS föreskriver att 17 § i PTSFS 2015:5 upphörde att gälla vid utgången av juni 2016.

30 juni 2015