Föreskrifter

Här finns PTS föreskrifter och allmänna råd.

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

 

PTSFS 2002:5 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare

2002-06-24

PTSFS 2002:4 - PTS föreskrifter om förmedling av nödsamtal till samhällets alarmerings- och räddningtjänst

2002-06-24

PTSFS 2002:3 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

2002-04-26

PTSFS 2002:2 - PTS föreskrifter om bedömning av vilka företag som har betydande inflytande på den svenska marknaden och skall anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission

2002-01-24

PTSFS 2002:1 - PTS föreskrifter om avgifter enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer

2002-01-24

PTSFS 2001:15 - PTS allmänna råd om tillståndsgivning för tillhandahållande av nätkapacitet för mobil teletjänst enligt GSM-standard eller motsvarande genom ett förfarande med allmän inbjudan enligt PTSFS 2001:14

2001-12-27

PTSFS 2001:14 - PTS föreskrifter om om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobil teletjänst enligt GSM-standard eller motsvarande

2001-12-27

PTSFS 2001:12 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

2001-11-29

PTSFS 2001:13 - PTS allmänna råd om tillståndsgivning för fast yttäckande radioaccess genom ett förfarande med allmän inbjudan enligt PTSFS 2001:1

2001-11-29

PTSFS 2001:11 - PTS föreskrifter om teleoperatörers skyldighet att för nummerupplysningsändamål lämna ut uppgifter om enskildas teleabonnemang

2001-11-16

sida 12 av 16
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »