Föreskrifter

Här finns PTS föreskrifter och allmänna råd.

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

 

PTSFS 2014:2 - Post- och telestyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

2014-06-26

PTSFS 2014:1 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2014-02-18

PTSFS 2013:6 - PTS föreskrifter om avgifter

2014-01-02

PTSFS-2013:7 - PTS föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

2013-12-12

PTSFS 2013:5 Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2013-12-11

PTSFS 2013:4 - Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2013-10-01

PTSFS 2013:3 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2013-06-20

PTSFS-2013:2 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2013-04-26

PTSFS-2013:1 - om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2003:3) om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164)

2013-03-18

PTSFS 2012:5 - PTS föreskrifter om avgifter

2012-12-18 Träder i kraft 1 januari 2013.
Föreskrifterna har genom beslut om rättelse enligt 26 § förvaltningslagen fått löpnummer PTSFS 2012:5.

sida 3 av 16
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »