Avgifter

Här finns PTS gällande föreskrifter om avgifter.


De nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2021

21 december 2020


19 december 2019


2 januari 2019


1 februari 2018