PTSFS 2010:7 - PTS föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 816-821/857-862 MHz (FDD6 i 800 MHz-bandet)

2010-12-13