PTSFS-2015:4 - PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2015-12-23

Denna författning ändrats genom PTSFS-F-2017:1.

Genom författningen upphävs PTS föreskrifter (PTSFS 2014:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.