PTSFS 2016:1 - Föreskrifter om upphävande av PTS föreskrifter (PTSFS 2004:2) om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt

2016-06-30

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 juni 2016.

Föreskrifterna upphäver PTSFS 2004:2.