PTSFS 2016:2 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2016-07-01

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.

Föreskrifterna ändrar PTSFS 2008:1 som även ändrats genom PTSFS 2010:5.