PTSFS 2017:2 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

2017-06-21

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.