PTSFS 2012:2 - föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning

2012-02-24

Träder i kraft 1 april 2012.