PTSFS 2012:4 - föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2012-11-07

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.

Föreskrifterna har tidigare varit ute på remiss. Se remissutredningen här.