PTSFS 2014:1 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2014-02-18

Denna författning träder i kraft den 1 september 2014.