Upphävda

Här finns upphävda föreskrifter och allmänna råd från och med år 2000.

PTSFS 2002:8 - PTS föreskrifter om regionala tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden

2002-06-24

PTSFS 2002:7 - PTS allmänna råd om tillståndsgivning för fast yttäckande radioaccess i 27 GHz-bandet genom ett förfarande med allmän inbjudan enligt PTSFS 2002:6

2002-06-24

PTSFS 2002:6 - PTS föreskrifter om om tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 27 GHz-bandet

2002-06-24

PTSFS 2002:5 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare

2002-06-24

PTSFS 2002:4 - PTS föreskrifter om förmedling av nödsamtal till samhällets alarmerings- och räddningtjänst

2002-06-24

PTSFS 2002:3 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

2002-04-26

PTSFS 2002:2 - PTS föreskrifter om bedömning av vilka företag som har betydande inflytande på den svenska marknaden och skall anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission

2002-01-24

PTSFS 2002:1 - PTS föreskrifter om avgifter enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer

2002-01-24

PTSFS 2001:15 - PTS allmänna råd om tillståndsgivning för tillhandahållande av nätkapacitet för mobil teletjänst enligt GSM-standard eller motsvarande genom ett förfarande med allmän inbjudan enligt PTSFS 2001:14

2001-12-27

PTSFS 2001:14 - PTS föreskrifter om om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobil teletjänst enligt GSM-standard eller motsvarande

2001-12-27

sida 7 av 10
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »