PTSFS 2012:5 - PTS föreskrifter om avgifter

2012-12-18

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013, då Post och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2011:6) om avgifter upphör att gälla.

Obs! Föreskrifterna har genom beslut om rättelse enligt 26 § förvaltningslagen fått löpnummer PTSFS 2012:5.