PTSFS-2013:2 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2013-04-26

Har upphävts genom PTSFS 2014:3.

1. Denna författning trädde i kraft den 1 juni 2013, då föreskrifter (PTSFS 2011:1) om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning upphörde att gälla.

 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid beräkning av kostnadsorienterade priser för tid innan ikraftträdandet och för tid efter ikraftträdandet i de fall beräkningen sker i enlighet med beslut enligt 8 kap. 5 § och 8 kap. 6 § lagen om elektronisk kommunikation som har fattats före den 1 juni 2013.