PTSFS 2013:4 - Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2013-10-01

Upphävda genom PTSFS 2014:5.

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2013.

2. Genom författningen upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:3) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.