PTSFS-2014:5 - PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Rättad.

2014-12-19

Upphävd genom PTSFS 2015:4

OBS. I de tryckta föreskrifterna är datumet för ikraftträdande felaktigt angivet till den 1 januari 2014. Korrekt datum ska vara 1 januari 2015. Felet är korrigerat i de här publicerade föreskrifterna. Rättelseblad har tryckts.