Rapporter


Slutredovisning av regeringsuppdrag, N2014/2009/ITP.

15 januari 2016


22 december 2015


18 december 2015


Effekter av Post- och telestyrelsens arbete med att stimulera konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation.

17 december 2015


11 december 2015


11 december 2015


10 december 2015


10 december 2015


Slutrapportering av projekt genomfört av Autism-­ och Aspergerförbundet.

30 november 2015


23 november 2015


19 november 2015


Observera att vissa stycken i rapporten är under sekretess.

20 oktober 2015


15 oktober 2015


12 oktober 2015


8 oktober 2015


30 september 2015


Rapport framtagen av Stelacon på uppdrag av PTS.

25 september 2015


31 augusti 2015


26 augusti 2015


1 juli 2015