Rapporter

Här publicerar vi löpande alla rapporter som PTS producerar.

Du kan välja att se rapporter för respektive område i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på rapporter från PTS.

Allmänhetens klagomål på området elektronisk kommunikation 2010

2011-04-18

Service och konkurrens 2011 - PTS-ER-2011:11

2011-04-15 Postmarknaden i Sverige.

Grundläggande betaltjänster - delredovisning av regeringsuppdrag Dnr: 10-7697

2011-03-31

Bredbandskartläggning 2010 - PTS-ER-2011:10

2011-03-16 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige.

Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 - PTS-ER-2011:9

2011-02-28 Undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag av PTS.

Promemoria "Tillsyn vid PTS"

2011-02-23

Strategisk agenda 2011-2013 - PTS-ER-2011:6

2011-02-22

PTS årsredovisning 2010 - PTS-ER-2011:2

2011-02-21

PTS åtgärder under 2010 för att säkerställa tillgång till samhällsomfattande tjänster för alla

2011-02-18

Budgetunderlag 2012-2014 - PTS-ER-2011:7

2011-02-18