Rapporter

Här publicerar vi löpande alla rapporter som PTS producerar.

Du kan välja att se rapporter för respektive område i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på rapporter från PTS.

Svensk telemarknad första halvåret 2010 - PTS-ER-2010:26

2010-11-25

Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010 - Individundersökning - PTS-ER-2010:25

2010-11-11

Telefonbanker för alla? - PTS-ER-2010:23

2010-11-02

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 - PTS-ER-2010:24

2010-11-02

Möjlighet att byta - PTS-ER-2010:22

2010-10-21 En kartläggning och analys av villkor i konsumentavtal som påverkar kundrörligheten på marknaden för elektronisk kommunikation

PTS åtgärder för regeringens bredbandsstrategi - PTS-ER-2010:19

2010-10-14 Lägesrapport oktober 2010

Förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

2010-10-11

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan - PTS-ER-2010-20

2010-09-29 6 olika förändringsalternativ - det fortsatta arbetet

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

2010-07-06

Postens förändrade prismodell för sorterade brevsändningar 2010 - PTS-ER-2010:17

2010-06-30 En kartläggning och analys av förändrade förutsättningar och upplevda problem bland företag verksamma inom print och kuvertering