Rapporter

Här publicerar vi löpande alla rapporter som PTS producerar.

Du kan välja att se rapporter för respektive område i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på rapporter från PTS.

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin - PTS-ER-2010:15

2010-06-30

Förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter

2010-06-29

Telecommunication Markets in the Nordic Countries

2010-06-22

Svensk telemarknad 2009 - PTS-ER-2010:13

2010-06-03

Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning - PTS-ER-2010:14

2010-05-28

PTS åtgärder för regeringens bredbandsstrategi - PTS-ER-2010:12

2010-05-27

Utbyggnad av bredband på landsbygd - PTS-ER-2010:10

2010-05-25 Denna rapport beskriver goda exempel på regionala och lokala initiativ samt privat-offentlig samverkan som främjar utbyggnaden av bredband på landsbygden. Dessutom ges förslag på hur sådana initiativ kan främjas.

Grundläggande betaltjänster - delredovisning

2010-05-20

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten - PTS-ER-2010-11

2010-05-18 Rapporten fokuserar på behovet av samordning vid grävarbeten och är initierad mot bakgrund av att anläggning av elektronisk infrastruktur är en resurskrävande aktivitet.

Service och konkurrens 2010 - PTS-ER-2010:7

2010-04-15 Service och konkurrens inom postområdet.