Rapporter

Här publicerar vi löpande alla rapporter som PTS producerar.

Du kan välja att se rapporter för respektive område i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på rapporter från PTS.

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar - PTS-ER-2009:15

2009-03-20

Vilka tjänster och nät omfattas av LEK? - PTS-ER-2009:12

2009-03-12

Botnät - Kapade datorer i Sverige - PTS-ER-2009:11

2009-03-12 Botnätens spridning i Sverige anses i dag vara låg men kan öka om inte åtgärder sätts in.

Täckning med minst 144 kbit/s - PTS-ER-2009:9

2009-03-02 Rapport från A-focus på uppdrag av PTS.

Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation - PTS-ER-2009:2

2009-02-25

Handlingsplan för säkrare Internet 2009-2011 och åtgärder enligt tidigare plan

2009-02-23

PTS årsredovisning för 2008 - PTS-ER-2009:3

2009-02-23

Bredbandskartläggning 2008 - PTS-ER-2009:8

2009-02-23

Nummerportabilitet för framtida nät - PTS-ER-2009:7

2009-02-20

Svenskarnas post- och kassavanor - PTS-ER-2009:5

2009-02-13 En årlig undersökning av den svenska befolkningens post- och kassavanor.