Rapporter


Rapport skriven av A-focus.

5 maj 2015


30 april 2015


28 april 2015


Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv. Denna undersökning genomförs årligen och ingår som underlag i skyldighetsbeslutet om grossistmarknaden för fri-tv via marknätet. Undersökningen genomfördes första gången 2011.

27 april 2015


24 april 2015


15 april 2015


15 april 2015


14 april 2015


2 april 2015


31 mars 2015


26 mars 2015


24 mars 2015


19 mars 2015


16 mars 2015


Rapporten har uppdaterats med korrigerad täckningsinformation för 4G 10 Mbit/s.

2 mars 2015


24 februari 2015


20 februari 2015


19 februari 2015


13 februari 2015


7 januari 2015