Rapporter


Post- och telestyrelsen (PTS) har två uppdrag som på olika sätt syftar till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster över hela landet. Dagskasseinsättning är en av dessa tjänster.

7 mars 2022


1 mars 2022


28 februari 2022


24 februari 2022


En kartläggning av PTS insatser under 2021.

22 februari 2022


Post- och telestyrelsens (PTS) rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer.

22 februari 2022


PTS årsredovisning för 2021.

21 februari 2022


8 februari 2022


Effektutvärdering av PTS innovationstävlingar 2010–2020

Effektutvärderingen av PTS innovationstävlingar 2010–2020 visar att tävlingarna inom digital tillgänglighet ger signifikant positiva samhällseffekter. Trenden är positiv.
Effektutvärderingen av PTS innovationstävlingar 2010–2020 visar att tävlingarna ger tydligt positiva samhällseffekter.

28 januari 2022


25 januari 2022


20 januari 2022


14 december 2021


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

2 december 2021


25 november 2021


Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

16 november 2021


Under 2020 handlade PTS drygt 330 inrapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter.

28 oktober 2021


I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål för 2023 och 2025.

11 oktober 2021


7 oktober 2021


Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

15 september 2021


21 juni 2021