Att införa IPv6 - PTS-ER-2011:18

2011-11-01

Rapporten uppdaterades den 16 november 2011.

Sammanfattning

Dagens adresser på internet håller på att ta slut. En lösning finns, internetprotokollet IPv6. IPv6 innebär nya möjligheter och funktioner samt påminner om den tidigare standarden (IPv4). I denna beskrivning redogörs för hur man kan införa IPv6.

En utgångspunkt är att införa IPv6 vid sidan om IPv4. Ytterligare är att starta i tid, ta beslut om införande och tillsätta ett projekt. Dessutom att börja i liten skala och arbeta utifrån och in.

Inför IPv6 i fyra faser IPv6 kräver ett systematiskt och kontrollerat införande för god tillgänglighet och säkerhet. Inför i fyra faser:

  • Inventera; Gå igenom it-miljön och utred åtgärder för ett införande med bibehållen säkerhet och tillgänglighet. Anpassa upphandlingsunderlag med krav på IPv6 och se över behov av utbildning.
  • Planera; Bestäm typ av adresser, ta fram en adressplan, beställ IPv6-internetanslutning. Upphandla ny utrustning och tjänster samt se över processer, rutiner och säkerhetskrav.
  • Genomföra; Aktivera IPv6 först i internetanslutningen, konfigurera och driftsätt brandväggen och annan nätverksutrustning. Aktivera sedan IPv6 i publika e-tjänster som DNS, externa webbplatser och för e-post. Därefter möjliggör åtkomst till externa IPv6-tjänster på det interna nätverket. Kontrollera och övervaka införandet.
  • Förvalta; Övervaka, följ upp, anpassa och hantera störningar.

Konsekvenser på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi

Inför och förvalta IPv6 med samma kvalitet som för IPv4. Beakta att säkerhetsarbete är en löpande process. Ett ytterligare protokoll innebär en ökad komplexitet.

Kostnaden för införandet beror på flera faktorer. Exempel är behovet av ny hård- och mjukvara, antalet e-tjänster, nätverkets storlek och komplexitet, krav på säkerhet och tillgänglighet, utbildning och konsultstöd.

Förslag på fortsatt arbete

Offentlig sektor bör införa IPv6 för att kunna kommunicera med alla på internet. Det medför ökad efterfrågan på produkter och tjänster med IPv6 vilket påskyndar utvecklingen. PTS föreslår att statliga ramavtal beaktar IPv6.

Regeringen har i sin digitala agenda angett att myndigheter bör ha infört IPv6 senast 2013. För att möjliggöra detta föreslår PTS att myndigheten får i uppdrag att främja och följa upp införandet av IPv6 hos statliga myndigheter.

Rapporten finns även i engelsk översättning.