Internet


Ny undersökning från Begripsam, PTS och KOV visar på behov av fördjupning och anpassning i undersökningar för att ge rättvis bild av det digitala utanförskapet.

29 juni 2018


Ny undersökning från Begripsam, PTS och KOV visar på behov av fördjupning och anpassning i undersökningar för att ge rättvis bild av det digitala utanförskapet.

11 april 2018


26 januari 2018


14 november 2017


28 september 2017


21 januari 2016


18 mars 2017


16 mars 2017


19 maj 2017


2 maj 2017