Hushållens användning av fri-tv 2015

Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv.

Denna undersökning genomförs årligen och ingår som underlag i skyldighetsbeslutet om grossistmarknaden för fri-tv via marknätet. Undersökningen genomfördes första gången 2011.

Undersökningen visar att knappt 7 procent av hushållen i Sverige (2015) enbart har fri-tv, vilket motsvarar cirka 290 000 hushåll. Jämfört med de fyra tidigare undersökningarna genomförda år 2011-2014 är detta en något mindre andel.

Med fri-tv avses de kanaler som kan tas emot via tv-antenn och digital-tv-box utan abonnemang. Hushållet kan såledel enbart se SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen) samt TV4 och TV6.