Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (Dnr:13-6142)

2013-06-28