Svensk telekommarknad första halvåret 2016 - PTS-ER-2016:30

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation.

Rapporten för första halvåret 2016 är baserad på Post- och telestyrelsens (PTS) egen primär-datainsamling som undersöker över 50 operatörers och andra aktörers utveckling. Alla jämförelser avser 30 juni 2016 med samma dag 2015.


Dokument